Zdravlje (801) RSS

14:54
31
OKT

BEŽANJE OD STVARNOSTI

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Bežanje od stvarnosti Beba sigurno istinski doživi rođenje celim telom, međutim to se dogodi i majki. Zato odrasli uvek mogu koristiti istinu za razumevanje materijalnih potreba u životu, a oni to ne čine jer ih sistem upućuje da veruju i varaju logikom relativnosti. Istina je stvarno znanje na bazi trenutnog doživljaja telom u tesnom grlu sa glasnicama i...

Broj rečenica: 21 | Broj reči: 757
16:53
30
OKT

PREHLADA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Prehlada Svaka struka pa tako i lekari lažu lakoverne. Prehlada je staro smeće u telu i kad bude hladnije organizam nema pravilno grejanje i žuri da izbaci nagomilane otrove. Preko leta spoljna toplota rešava taj problem, međutim sa početkom jeseni telo prirodno reaguje na sve greške čoveka. Sve što telo izbaci zbog čišćenja...

Broj rečenica: 89 | Broj reči: 1939
16:43
30
OKT

LOŠE NAVIKE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Loše navike Loše navike su prljavi materijalizam u svakom značenju reči i bolest zavisnosti većine normalnih. Globalne probleme u svetu jedino je moguće rešavati individualno, da svako razume greške i prihvati odvikavanje. Istina u životu telom je slobodna volja prvim doživljajem opažanja sa kucanjem srca, po...

Broj rečenica: 18 | Broj reči: 339
16:53
23
OKT

SLOBODA OPSTANKA U ŽIVOTU

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Sloboda opstanka u životu Na bazi logike društvenog sistema niko nema pravo na prirodnu slobodu opstanka. U državi nema ni jedne bebe bez imena, prezimena, datuma rođenja, mesta boravka, što je jasan dokaz kuda nas vodi sistem vrednosti. Pišem ovo u vezi istine u životu, koju niko ne može patentirati u državi, dok sve logične gluposti...

Broj rečenica: 136 | Broj reči: 3107
15:31
16
OKT

INFORMACIJE + ISTINA + VITAMIN

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Informacije Svako je telom direktno u vezi sa apsolutnom bazom informacija jednog života univerzuma svih pojava i promena. Prvi mudraci i moderni danas, zbog ličnog interesa, uporno nameću lažne informacije jednim imenom besmislena logika materijalne svesti. Internet baza informacija je veliko smeće logike u...

Broj rečenica: 47 | Broj reči: 1408
15:17
10
OKT

POLIGRAF

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Poligraf Istina je lični ili osobni svedok svakog trenutka u životu telom, od koje niko ne može pobeći, bez obzira na bilo kakav pokušaj maskiranja. Odgovor istine je uvek 100% jasan, samo može biti pogrešno pitanje da se sakriju činjenice od sebe i drugih. Svako se istinski ili stvarno rodi telom i ako tako...

Broj rečenica: 40 | Broj reči: 1156
17:22
9
OKT

BEŽANJE OD ŽIVOTA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Bežanje od života Život niko ne razume kao ličnu istinu opstanka u prirodi na bazi vode. Svi smo u istini života, samo se pravimo ludi da ne razumemo navike. Bežeći od istine života ostavljamo pustoš, navodno da nam se izgubi trag i posle smo slobodni. Ko veruje, pretpostavlja, koristi silu zakona, novac, internet i proizvodi...

Broj rečenica: 49 | Broj reči: 1341
10:59
8
OKT

GENERALKA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Generalka Svako razume da su krv i limfa izvor opstanka telom u životu. Svako je ucenjen sistemom bez slobode i pravde. Opstanak u životu je lična ili osobna prirodnost, kao sve navike u jednom materijalnom ponašanju. Svako bez izuzetka može popraviti loše navike. Život je lična istina sklada organizma, organa...

Broj rečenica: 41 | Broj reči: 1130
10:37
2
OKT

VAMPIRIZAM

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Vampirizam Uvek je jedna stvarnost, jedna sloboda, jedan svet pojava, jedna istina. Opisivanje stvarnosti je manipulativna logika materijalnog interesa i bolest zavisnosti. Ljudska sklonost su materijalna umišljanja i priviđenja zbog mutne krvne slike. Na taj način od realnosti se umišlja i priviđa...

Broj rečenica: 51 | Broj reči: 1623
14:13
29
SEP

BOLEST

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Bolest Svakome je život tajna i čudo ako je navikao na veštačke proizvode i njima nema kraja. Bez ikakve sumnje bilo šta veštačko u telu od krvi i mesa izaziva poremećaj organizma i loše navike za razvoj jedne bolesti zavisnosti od nečistog. Svako se rodi zdrav i slobodan da razume sebe...

Broj rečenica: 18 | Broj reči: 634
13:05
28
SEP

APSOLUTNO NIŠTA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Apsolutno ništa Razumeti sebe gosta i naviku u telu od krvi i mesa nije moguće bez istine stvarnog Sunca. Jedno srce korone i jedno oko u centru Sunca, bezuslovna su ljubav svakoj pojavi za opstanak u životu. Apsolutno ništa van jednog Sunca nije moguće. Srce Sunca se koronom daje svakoj pojavi i nevidljivim okom...

Broj rečenica: 54 | Broj reči: 1620
13:09
26
SEP

DOŽIVLJAJ

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Doživljaj Apsolutno stvarno ništa nije od vere u tajnu, tumačenja nauke, sile zakona, vrednosti novca, slike interneta i neimenovanih materijala. Pre svega i posle svega je navika svesti intetesa. Ne veruj u ništa, proveravaj sve da bi razumeo sebe i druge kao jasan doživljaj kapi vode. Uzrok verovanja...

Broj rečenica: 81 | Broj reči: 2082
12:07
24
SEP

NAVIKA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Navika Čovek je loša navika sa kojom niko nije rođen. Prirodna mera je voda. Veštačko brzo pomera granicu navike dece. Navika misli svesno tako što krvnu sliku tumači suprotno, zbog pritiska taloga. Tako JA stvori naviku bitnosti. Tako smo svi bitni...

Broj rečenica: 61 | Broj reči: 1009
14:42
23
SEP

IDEAL

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Tekst je obrisan. Pročitaj na fejzbuk grupi ŽIVOT I ČOVJEK naslov IDEAL

Broj rečenica: 1 | Broj reči: 25
15:31
20
SEP

PRIVATIZACIJA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Vakuum Privatizacija Ideju je razradio Bill Gates, ako sam vlasnik svog srca, dovoljno sam sila kao milijarder da budem vlasnik slabijih. Simbolizam njegovog imena možemo tumačiti bilo svih srca je u gejtu, pretnja infarktom. Jednom laži sva srca su uznemirena i evo dve godine nas spašavaju jer ne razumemo...

Broj rečenica: 71 | Broj reči: 2107
13:44
19
SEP

ODVIKAVANJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Odvikavanje Decu učimo da razviju svest o potrebama za opstanak. Faze puberteta su dokaz da vaspitanje i obrazovanje dece nije u skladu sa prirodom, zato su bolne faze puberteta i gubitak slobode do kraja. Svaka beba je rođena sa urođenom navikom za čisto. Stvaranje loših navika isključivo izvodimo materijalno veštački. Svako svestan razlikuje...

Broj rečenica: 86 | Broj reči: 2043
12:22
17
SEP

VRUĆA VODA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Vruća voda Na apsolutno slobodnoj bazi, svet pojava je prljavi materijalizam ili logika prostora i vremena, popularno energija. Početak od ništa ili na ništa logika ne može objasniti, jer nema ni prostora ni vremena neke buduće pojave. Original stvaranja kugle Zemlje je voda. Vodu čini vodonik, helijum i kiseonik, po formuli VHO...

Broj rečenica: 57 | Broj reči: 981
14:53
16
SEP

VREME UMIRE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Vreme umire Logika je slikovnica laži da ummisli vreme za veštačko stvaranje čoveka. Nevidljivi materijali i 5G laži ummisli čoveka nikako ne prati. Veliki je sukob jer svest samu sebe ne trpi. Glavni razlog su veštački proizvodi za koje tehnologija nema odgovor, jer su realna pretnja za infarkt. Tako padaju u vodu sva verovanja i planiranja,...

Broj rečenica: 76 | Broj reči: 1164
14:42
15
SEP

FATALNA GREŠKA BOGATSTVO

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Fatalna greška bogatstvo Naslov nije istina o vodi, jer istinu ne mogu napisati rečima kojim nju odbacujemo. Pre otkrića vatre, sve prirodno pomešano sa vodom i dalje je prirodno. Međutim voda na vatri je destilat vodene pare, idealna za srce. Ako u vodu stavimo bilo šta drugo, na vatri dobijemo mrtvo. Šljivu jedeš i zelenu i zrelu...

Broj rečenica: 149 | Broj reči: 3273
09:39
14
SEP

VIRUS

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Virus Pojam korona virus, uzet je od korone Sunca, kao što je crkva uzela religiju ritma srca za religiozno verovanje u boga. U boga, znači umišljanje sebe za boga koji upravlja srcem preko krvne slike. Kao što umisliš JA sam onaj u ogledalu. Beba to ne može uraditi sa čistom krvi. Prirodno je kada gledaš svoje telo u...

Broj rečenica: 31 | Broj reči: 841
15:21
13
SEP

PRAVDA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Pravda Svako razume da trajanje u životu telom od krvi i mesa na bazi 2/ 3 vode, počinje prvim i završava zadnjim otkucajem srca, bez računanja vremena po satu, sa čistom voljom, bez materijalnih želja. Između je čovek ili materijalna sila krvne slike, koju niko ne želi razumeti jer su materijalne želje u pitanju, preterivanja do bolesti srca, bez...

Broj rečenica: 57 | Broj reči: 1351
14:41
12
SEP

BEZUSLOVNA LJUBAV

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Bezuslovna ljubav Prvi otkucaj srca je bezuslovna ili bezuvjetna ljubav, trenutak doživljen istinom koju svako razume kao prirodnu meru čistoće za opstanak. To je vodena para, bez boje, mirisa i ukusa, u vazduhu 36 stepeni, baš kakva treba srcu. Sve drugo je materijalna navika da razumeš razliku čistog i nečistog, bez jednostranog...

Broj rečenica: 23 | Broj reči: 441
13:05
12
SEP

LJUBAV

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Ljubav Ljubav je Sunce u srcu. Apsolutna moć vakuuma centra Sunca, u srcu moć ponavljanja prvog otkucaja, istina razumevanja i razlikovanja svega, jedna inspirativna čista volja, bez materijalnog uticaja. Centar Sunca je baza sveta pojava, kojoj apsolutno ništa materijalno u životu ne treba. Srce je centar tela stvorenog u vodenjaku i put da vodom nastavi...

Broj rečenica: 84 | Broj reči: 1541
20:28
11
SEP

SRCE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Srce Čovek je krvna slika koju zdrava beba nema. Začeće fetusa počinje od vodenog semena u vodenjaku, bez ništa što odrasli koriste. Sunce u apsolutnom centru sveta na bazi ništa, u telu od krvi i mesa je srce. Po rođenju prvi otkucaj srca svakome je doživljaj i istina za razumevanje čistog i nečistog. Put čistoće...

Broj rečenica: 142 | Broj reči: 3331
13:50
10
SEP

VEŠTAČKO ZLO

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Veštačko zlo Vreme nije za ništa, niti je ikada bilo, dok ljudi nisu zbog verovanja mislima stvorili sat, da računaju vreme do smrti. Tu vera u startu ubija slobodu čula, doživljenu istinu i moć razuma. Tako je Tesla verovao u čuda, izmislio struju i svima jebo majku, jer se njome samo veštačko proizvodi....

Broj rečenica: 90 | Broj reči: 2175
1 2 3 ... 31 32 33  Sledeći»