Zdravlje (799) RSS

12:49
7
SEP

KORONA BAKTERIJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Korona bakterije Vreme misli prepusti govoru istine, da bi svaki trenutak razumeo kao doživljaj telom i znao tumačiti simbolizam znakova vremena u stvarnom značenju pojava. Tako ćeš znati šta je bakterijska moć u životu. Umesto misli koje govore jezikom, zatvori usta i nastavi govoriti istinu tesnim grlom, u kome glasnice mogu aktivirati celo...

Broj rečenica: 63 | Broj reči: 1219
11:46
7
SEP

SIMBOLI PROSTORA I VREMENA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Simboli prostora i vremena Beba potpuno razume prirodnu stvarnost, dok je majka ne usmeri da veruje u čarobne veštačke proizvode. Prva vakcina da beba oseti potrebu van tela, usavršili smo da dalje verovanja neće trebati, jer će sve biti stvarno čudo kakvog priroda ne može stvoriti, ali smo nju iskoristili za taj eksperiment. Plan je smrt...

Broj rečenica: 123 | Broj reči: 2329
12:39
6
SEP

NAVIKE LJUDI

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Navike ljudi Razum je apsolutni materijalizam kao neutralna nula u svakoj kombinaciji. Svest je iznuđena silom materijalnog verovanja preko usporenja čula. Tako svest štiti materijalnu potrebu, uvek obrnuto. Za razum prvo treba voda da naniri celo telo, kao što je rođeno. Ne mora biti idealno, važno da krv ne vrši pritisak na čula i mozak odluči pod...

Broj rečenica: 157 | Broj reči: 2919
15:20
5
SEP

DA razume NE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum DA razume NE Prirodno stvarno uživo telom je istina, kao trenutak doživljenog Sunca. Suprotnosti su jasne na nuli, kao u libeli, kao vrednosti plusa i minusa. Nula je uvek 100% ili apsolutno bez greške. U telu od krvi i mesa nulto stanje se ostvaruje prirodnim vakuumom, jer je idealna čistoća da spreči razvoj parazita. Verovanja su parazitna, jer moraš...

Broj rečenica: 36 | Broj reči: 779
13:05
5
SEP

QR SVEDOK VREMENA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum QR svedok vremena Objasniću kako je došlo da QR kod poništi sva verovanja, tako što će specijalnom vakcinom uništiti dokaz, svedoka i konačno prihvatiti istinu za razumevanje svega u životu. To je plan potpuno nove religije tipa čista krv u mirnom srcu i zdravom telu. Upravo pojam religija znači čista krv mirnog srca bebe do odvajanja od majke,...

Broj rečenica: 151 | Broj reči: 3362
12:37
3
SEP

INAT

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Inat Inat je slobodna istina zdravog razuma, međutim u društvenom sistemu verovanja u sebe i tuđe autoritativne tajne je opasnost. Beba slobodno doživljava, pipa, piški, kaki, razume šta treba gutati i plače kada joj majka gura u usta štetno, kada je kupa šamponom, kada je utopljava. Šta traži šampon na čistoj koži bebe, kada...

Broj rečenica: 33 | Broj reči: 611
11:41
3
SEP

SLOBODA UMESTO VREME

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Sloboda umesto vreme U prevodu ništa umesto sve u krvi što se veštački masovno proizvodi. Slobodna priroda je potpuno razumljiva i predvidljiva. Priroda nije izazov ako si čist u krvi kao dete do puberteta. Ako razumemo istinu da je telo od krvi i mesa sa parazitima, odgovornost je lična, jer se bez čiste krvi sve razvija na bazi bakterije....

Broj rečenica: 47 | Broj reči: 1057
09:47
3
SEP

SLIKA I PRILIKA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Slika i prilika Treba razumeti svetski problem ekranizacije, u smislu izuzetno skupe tehnologije brzih informacija sa jednom namerom da veštačka slika sakrije priliku ili izumitelja u zabludi. Prost primer, stvarno živo telo pred ogledalom u slici JA virtualno, povod i uzrok za iluziju svesti o prostornom vremenu. Znači slika u ogledalu ili privid u...

Broj rečenica: 83 | Broj reči: 2214
18:35
2
SEP

SAT I DATUM

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Sat i datum Glavni alat magije pored novca, primereni magu iznutra, jer on nije u realnoj promeni dana i noći. Cilj je da ljudi gube prirodnu orijentaciju po rotaciji Zemlje, po smeni dana i noći. To je bitno da pristanu raditi noću, u rudnicima i drugim teškim poslovima. Inače telo u prirodi je čist materijalizam, analogija bez hronologije koju mag montira. Prostorno...

Broj rečenica: 50 | Broj reči: 939
16:22
2
SEP

POČETAK I KRAJ

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Početak i kraj Uživo sirovo telo pod vakuumom voli i razume istinsku ili stvarnu potrebu. Pitanja postavlja grlom jer glasnice stvore vakuum i knedla daje odgovor, šta treba gutati, raditi, stvarati, gde boraviti, kako se ponašati, uvek polazeći od ništa za ništa, jer je to sloboda. Zato je prirodno sirovo pravi...

Broj rečenica: 46 | Broj reči: 1614
12:03
2
SEP

MAGIJA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Magija Samo je čista voda u pozitivu i negativu jednako, jer nema boju, miris i ukus. Možeš li istinu razumeti. Razumeo istinu ili ne uvek je stvarno ništa. Zato je niko ne koristi. Da je stvarno ništa nebi JA bio svesan čovek tajne magije. Sa istinom...

Broj rečenica: 127 | Broj reči: 3291
12:37
1
SEP

PRIVATNOST

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Privatnost Dugo dugo koristim istinu da razumem sebe, druge i ostalo, međutim ne mogu to iskustvo preneti na drugoga dok sam uživo ne proba šta znači nula ubrzanje, prirodnim strujanjem zdrave krvi koju je imala svaka beba. Odrasli smo nismo bebe, međutim čuvamo tajnu u krvnoj slici, zato smo bolesni zavisnici od svega veštačkog, jer priroda to ne izaziva....

Broj rečenica: 125 | Broj reči: 2667
16:32
31
AVG

KRVNA SLIKA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Krvna slika Niko ne razume da je krvna slika QR kod. Objasniću kako. Odmah da se razumemo, za istinu reč ČOVEK stvarno znači BOLEST. Reč ZDRAVLJE znači apostolski čisto jer priroda nije 100% savršena. Reč sloboda stvarno NIŠTA, materijalno BAKTERIJA, fizički VODONIK, u životu pojavnog sveta apsolutna BAZA MOĆI, za siguran opstanak sa prirodnom...

Broj rečenica: 67 | Broj reči: 1701
20:15
30
AVG

STOP

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Stop Zdravlje i bolest ne koriste razum istine za prirodni sklad. Istina, uživo doživljaj nije moguće misliti, govoriti jezikom, biti svestan, napisati je, čitati, prikazati slikom, jer je materijalno, fizički, biološki nula 0, ili ništa od uobičajenog. U jednom svetu postojanja jednog života na jednoj bazi, nema mesta za dva. Zato ni u jednoj krvi nema mesta...

Broj rečenica: 40 | Broj reči: 1001
17:44
30
AVG

LEČENJE VODOM

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Lečenje vodom Objavljujem zapis proverenih činjenica govorom istine, zato se nešto ponavlja da bi bilo jasnije. Pišem u notesu telefona i greške su česte. Nemam opremu za snimanje glasa, valjda bi bolje shvatili video prenos kako se to uživo radi. Bitno je da čitalac strpljivo dozvoli sebi da razume priču kao da je neutralni posmatrač. Ako posmatrač...

Broj rečenica: 214 | Broj reči: 6865
11:38
28
AVG

ZDRAVLJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Zdravlje Postojanje je zatvoreni krug kao životna igra kao usklađivanje suprotnosti oko jedne baze, kao oko centra, nule, ničega, tačnije oko Sunca. Promenu dana i noći svako jasno razume i doživljava. Tako je istina trenutak izeđu suprotnosti, kao praznina, kao predah, kao osveženje udahom, što je dovoljno da se telo od krvi i mesa održi u životu na bazi...

Broj rečenica: 80 | Broj reči: 1943
14:57
27
AVG

VAKCINA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Vakcina RNK vakcine su hipnotički materijal da bolesnik ne oseća bolove i izazivaju zavisnost. To je priča i laž o izazivanju antitela, tačnije jača kiselina iz vakcine u krvi je opijum i budi želju za jačom dozom, slično deluje morfijum. Nano aluminijum, nano živa, nano galijum koriste za sastav RNK vakcine, vežu sav kiseonik iz krvi i čovek...

Broj rečenica: 17 | Broj reči: 370
13:58
27
AVG

KAKO DALJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Kako dalje Jedan život na bazi apsolutne moći neutralne bakterije je zatvoreni krug bez početka i kraja. U tom krugu života svako se zakači i preuzima odgovornost da se brani od parazita, jer se na slobodnoj bakteriji razvija baš sve, vidljivo i nevidljivo. Stanje u svetu je delo ljudi, a svedok nam je realnost uništene prirode i masovna bolest od akutne ili...

Broj rečenica: 59 | Broj reči: 1247
12:41
27
AVG

NAVIKE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Navike Domaće vaspitanje prvo od majke je presudno da li će beba razviti dobre navike da razume opstanak u životu istinom čiste krvi, ili će razviti lošu naviku umišljanja iz mutne krvi. Ako majka nauči bebu da je ljubav prvo u životu, sigurno je neće dati u vrtić i školu, da joj tamo razviju um. Um je logika bez početka i...

Broj rečenica: 18 | Broj reči: 390
12:03
27
AVG

UM

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Um Ljudska vrsta ne postoji stvarno, nego su živa bića razvili um. Tako je Zemlja kugla za čovečanstvo jednoumlje verom u čoveka koji čuva tajnu zbog greha na mestu zločina. Jedna je ideologija vere u boga, nauku, politiku, novac, internet, nano tehnologije, naravno široka i nejasna logika kao falsifikat istine. Iza svega...

Broj rečenica: 11 | Broj reči: 297
11:04
27
AVG

SLOBODA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Sloboda Jedan život pojavnog sveta je na apsolutnoj slobodi bakterije koja može stvoriti i uništiti sve, tako što svaka pojava kao celina određuje opstanak. Bakterija je neutralna materijalno, nema pojavu, zato je stvarno NIŠTA od sile pritiska u eksploziji, nego moć vakuuma, podpritisak ili implozija. Zbog toga je slobodna podloga svakoj...

Broj rečenica: 79 | Broj reči: 1741
22:48
26
AVG

POČETAK OPSTANKA U ŽIVOTU

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Početak opstanka u životu Sigurno svako razume istinu da je rođenje svakome početak slobodnog opstanka u životu. U ranom detinjstvu sam jasno razumeo namerne grške odraslih ljudi, koji su za sve imali logično objašnjenje u smislu opravdanja. Kada je sloboda u pitanju, istina, red, mir, pravda i istina, nikako nisam mogao...

Broj rečenica: 58 | Broj reči: 1222
19:43
26
AVG

CENA SVESTI ČOVEKA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Cena svesti čoveka Na osnovu svih verovanja, verskih, naučnih, političkih, novčanih, ne možete poverovati logiku da je cena svesti čoveka na nivou svih resursa Zemljine kugle, uključujući i ljude. To mu dođe kao sve u vatru pa šta ostane od pepela, jer će tako duh sigurno biti slobodan i evolucija biti završena. A gde je život po toj...

Broj rečenica: 41 | Broj reči: 1187
13:39
26
AVG

RAZUM ISTINOM

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Razum istinom Zatvoreni krug održanja u životu počinje čistom krvi i završava aktivnom trombozom. Ono između treba razumeti kao jasno Sunce istinom na bazi apsolutne bakterije. Nečisto se jede kao Mesec, kad je pun poludi i izazove plimu i kada je mlad izazove oseku. Mesec je sila helijuma od...

Broj rečenica: 45 | Broj reči: 1165
10:14
26
AVG

ZAVET

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Zavet Život na bazi apsolutne čistoće je moć i nije sila protiv sebe. Sloboda, red i mir kao čisto, nisu protiv sebe. Međutim čovek je uvek protiv sebe, jer na bazi smeća u krvi razvije vijuge mozga za svest da trpi jače smeće. Ta avantura traje do pojave ugrušaka....

Broj rečenica: 7 | Broj reči: 250
«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 ... 30 31 32  Sledeći»