Zdravlje (799) RSS

09:35
26
AVG

BUDNOST

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Budnost Sa zatvorenim ustima govor glasnica moćno održava budno telo i sa njim talog u krvi koji čovek koristi za svesno drogiranje. Droga je sve što izaziva smeće u krvi. Budnost je koncentracija, strpljenje, poverenje u sebe, ljubav, čist karakter i slobodno ponašanje kao deca u igri bez dobitka. Ljudi samo igraju na sreću da...

Broj rečenica: 4 | Broj reči: 141
09:34
26
AVG

REALNO VREME

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Realno vreme Vreme ni prostor ne postoje u jednom stvarnom životu na bazi bakterije. Rotacija Zemlje oko svoje ose je period a ne logično vreme čoveka u namernoj zabludi. Ako čista krv služi za jasan doživljaj, a nečista za osećanje, emociju, empatiju, bol i bolest, ne treba biti lud u izboru....

Broj rečenica: 6 | Broj reči: 238
09:25
26
AVG

ČOVEK POD MASKOM

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Čovek pod maskom Čovek je svetsko čudo broj jedan, svaka tajna kojoj se veruje pod maskom ideologije. Svako zlo je delo čoveka, sve zablude. Korona virus je čovek, koji muči svet. Svako se treba odreći čoveka u sebi, jer bez toga nema istine za razum ni slobode. Zbog čoveka nije noguć mir...

Broj rečenica: 27 | Broj reči: 841
18:11
25
AVG

FALSIFIKAT

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Falsifikat Za vlast i institucije u državi nikada nije bilo zakona, pravde i reda, jer oni propisuju pravila društvenog sistema. Lukavo muljaju sa crkvom, obrazovanjem, strukama, bankama, nevladinim organizacijama, donacijama, prodaju oružje, peru novac, valjaju drogu, uvek zbog ličnog interesa, a onda građanima mažu oči jer izgrade put i na njemu...

Broj rečenica: 12 | Broj reči: 294
18:04
25
AVG

KRIPTO VALUTA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Kripto valuta Prvi put u istoriji je ideja o kripto valuti, tačnije o lažnom vlasništvu. QR kod umesto identiteta je internet magla i dovoljna je jedna laž kao virus da se taj program na internetu sruši, a ljudi ostanu trajno bez imovine. Slikom covid19 internet je plasirao test da proveri koliko ljudi veruju...

Broj rečenica: 31 | Broj reči: 799
18:01
25
AVG

INTERNET BAZA INFORMACIJA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Internet baza informacija Sve države servisiraju izuzetno skupu internet bazu informacija, umesto da jednom istinom svako razume život na bazi neutralne bakterije. Sa istinom svako može svakoga pratiti koliko razume i koliko je odgovoran za slobodu. Sa istinom svako je svakome od poverenja, niko ne dobija i ne gubi, jer smo u...

Broj rečenica: 14 | Broj reči: 376
17:50
25
AVG

ZDRAVLJE BOLEST LEČENJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Zdravlje bolest lečenje Jasno kao dan, zdrava krv je zdravlje, bolesna krv je bolest zbog svesne zavisnosti. Zdrava krv sadrži 92% vode, što znači vodu posle disanja treba prvo gutati. Pored vode prirodna biljna hrana, kao ceđeni sokovi i ulja, ne izazivaju bolest krvi. Treba razumeti potrebu...

Broj rečenica: 26 | Broj reči: 664
15:00
24
AVG

MOĆ BAKTERIJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Moć bakterije Jedna apsolutna bakterija stvarno moć života svih sila pojavnog sveta. Samo u centru Sunca nukleus apsolutne bakterije prečnika 24 km bebe vide očima dok im pažnju ne privuku pojave. Fetus iz trudnoće zna život kao bakteriju, od čije moći oblikuje telo. Korona Sunca silom...

Broj rečenica: 11 | Broj reči: 330
14:57
24
AVG

SVEST VERUJE POD PRITISKOM

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Svest veruje pod pritiskom U jednom telu čovek zamuti krv, vrši pritisak na čula da u mozak prenose nerealnu sliku i tako on sebi svesno veruje, uvek protiv života. On je normalan, međutim to nije čisto ni razum, najmanje istina. Viša svest je dublji poremećaj krvi, kada neko pored pritiska na sebe, silu...

Broj rečenica: 222 | Broj reči: 6053
14:50
24
AVG

SVEST

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Svest Svestan veruje, normalan je, pametan, kulturan, moralan, društven, školovan, bogat, ali nikada nije dovoljno zdrav da razume istinu života fizičkom čistoćom, zato je psihički poremećen, zato se drogira veštačkim proizvodima, zato se guši u gradu, zato kupuje smrt, zato ne razume trik covid19, zato nosi masku i trpi diktaturu....

Broj rečenica: 35 | Broj reči: 963
14:47
24
AVG

NEČISTA KRV

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Nečista krv Svest sam JA budan i podsvest dok spavam i sanjam delovanje taloga u krvi. Svest je klasično sažaljenje bolesnika. Svest je osećanje, emocija, empatija, bol, bolest. Svest je tipičan rizik u pokušaju lukavstva sa nečistom krvi. Svest je lični zatvor u smeću. Svest je pritisak taloga u krvi na čula i mozak. Svest laže samog sebe i...

Broj rečenica: 108 | Broj reči: 2073
13:19
22
AVG

LAŽ

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Pozdrav svima. Danas je moj rođendan i prilika da ukažem laži internet adrese, jer su mnogi proširili svest vere u crnu magiju, time što su kupili brzi pametni telefon na 5G i tvrdom disku čipa više veruju nego sebi. Nedelja je, nisam uhvatio boga za muda, idem na posao, ne verujem čudima, nisam svestan iluzija, koliko god mogu stvaram naviku i rutinu...

Broj rečenica: 41 | Broj reči: 860
11:40
19
AVG

ISTINA JE VODENI ŽIG

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Istina je vodeni žig Apostolski čista krv bebe je vodeni žig istine čistog razuma. Da li razumeš prevaru vodenim žigom na novčanici i apostile overu pečatom? To je lukavstvo uma da opravda bolest ovisnosti i logičnim zabludama odbaci istinu uživo. Sve u telu od krvi i mesa uživo istina, um...

Broj rečenica: 22 | Broj reči: 651
19:37
18
AVG

PSIHOLOŠKO VREME CURI NA NULU ISTINE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Psihološko vreme uma curi na nulu istine Ubrzano na 5G curi psihološko vreme umišljenih vernika da je logika vere u tajne uma pre istine života. To vreme po satu žuri prema nuli, za vernike tajne uma smak sveta, međutim dogodiće se masovno rođenje razuma istinom nultog trenutka. Neizbežna podela ljudi je...

Broj rečenica: 52 | Broj reči: 1684
20:45
17
AVG

ODVIKAVANJE UMA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Odvikavanje uma Um veruje svakoj ideji ako smiri pritisak na sebe, dok je razum slobodan, zna istinu i ne guta svašta. Um u slobodnoj prirodi ne stvara zlo. Zlo uma počinje veštačkim menjanjem osobina materijala, navodno za bolje sutra. Po uništenoj prirodi i zdravlju vidimo i trpimo...

Broj rečenica: 41 | Broj reči: 1133
15:39
17
AVG

UM ISTINU RAZUME

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Um istinu razume Upravo tako, um jedino razume jaču silu, preplaši se i preda razumu. Preporod je kada evoluciju uma zameni istina razuma. Istina je moć trenutka kada se um kao sila pritiska prepozna. Opasno je kada um na vrhu silom diktature porobi obične umove. Zato služe ubrzane laži...

Broj rečenica: 83 | Broj reči: 2017
19:25
16
AVG

OBEĆANJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Obećanje Zavetom bibliji vernici sve čine da ljudski um ispuni obećanje i tehnologijama stvori raj na Zemlji, za vaskrs svih duša sa umom jer im je priroda postavljala zamke na putu do boga. Za čin smaka sveta prirode napredni umovi su postavili test i brzim internetom globalno obavestili čovečanstvo. Test je teška...

Broj rečenica: 121 | Broj reči: 3409
19:21
16
AVG

TAJNA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Tajna Istina je lično bit informacija uživo kod beba razum. Sa istinom svako razume dobro i loše, bez obzira da li je poznato ili nevidljivo. Um je parazit kao pepeo ili talog krvi i kao sila pritiska moć razuma. Uvek um radi protiv prirode i zdravlja jer je parazit i materijalni ovisnik iz tame....

Broj rečenica: 87 | Broj reči: 2210
14:33
13
AVG

RAZLIKA BEBE I ČOVEKA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Razlika bebe i čoveka Beba je prirodno živo biće, RA - razume jasno jer koristi slobodnu ljubav apostola i trenutak istine od jednog života na bazi apsolutne bakterije. Bez obzira od kakvih je roditelja i interesa stvorena, beba ispravlja njihove greške i počinje prirodnim redom. Za razum svakome treba biti jasno šta je trenutak istine uživo, bez tumačenja...

Broj rečenica: 131 | Broj reči: 2346
17:49
11
AVG

PUPAK

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Pupak Rođenje bebe i odvajanje od pupka majke, trenutak je istine za nastavak slobode čistim telom u životu apsolutne bakterije. Znači sloboda je samo trenutak uživo iznutra lična istina kao jasan doživljaj. Sve drugo tipa osećanje, emocija, empatija, bol, bolest su dokaz taloga u krvi, kao zlo koje izaziva naviku i silom pritiska čoveka...

Broj rečenica: 45 | Broj reči: 842
14:58
11
AVG

IDEJA

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Ideja Zabluda koju samo istina zna je ideja uma drogirane krvi, uvek sila pritiska do smrti. Direktno pitanje svako razume kao kap vode, međutim muljanje logikom nije jasan odgovor istinom. Zbog interesa ljudi lažu sebe i tu logiku trpe od drugih. Sada je logika na nivou diktature i cenzure. Maska od...

Broj rečenica: 93 | Broj reči: 2504
16:33
10
AVG

RAZUM GOVORA ISTINE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Razum govora istine Odvajanjem bebe od majke po rođenju je čin prekida istine života, trauma i jaka želja da se silom prekinuto nastavi. Obični ljudi u potrazi za identitetom, izvode lični eksperiment i posle neuspeha umiru. Velikani tipa Tesla, činom smrti nisu odneli ideju. Vidite koliko ljudi u svetu pokušavaju ostvariti...

Broj rečenica: 87 | Broj reči: 1910
12:32
8
AVG

ŽIVOT BAKTERIJE

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Život bakterije Meni istina govori priču o životu bakterije i civilizacijskim zabludama čovečanstva. Svako živ može govorom istine proveriti moje istraživanje. Sve pojave sveta kao jedan univerzum deo su života bakterije u ličnoj borbi za opstanak. Niko i ništa nije vlasnik života, čak ni apsolutna moć bakterije....

Broj rečenica: 106 | Broj reči: 2310
16:38
5
AVG

MOĆ SLOBODNE KRVI

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Moć slobodne krvi Pokušaću objasniti kako ja, ti, mi varamo sebe u ime ljubavi i tek smrt pokaže istinu od koje bežimo. Jednostavnu istinu da-ne, reči logike uporno preskaču. Novi engleski sa milion reči je dokaz nasilja logikom, da niko u svetu ne koristi istinu. Decu učimo engleski i tako se gube na samom početku života. Deca su živi dokaz slobode jer...

Broj rečenica: 62 | Broj reči: 1135
11:21
4
AVG

POBEDNIK

revolucija | Kategorija: Zdravlje | Autor: vakuum

vakuum Pobednik Svako može i treba razlikovati stvarno od umišljanja, čisto i nečisto, potrebno i štetno kao svoju istinu života na bazi apsolutne bakterije. Između suprotnosti da-ne, trenutak razuma budno odluči, upozori, zaštiti telo od otvaranja usta i gutanja parazita. Trenutak kada dan prelazi u suton noći i zora u dan ne razumemo kao dodir apsolutne nule,...

Broj rečenica: 41 | Broj reči: 751
«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30 31 32  Sledeći»