Prijavljivanje

Da biste pristupili administrativnom delu Vašeg bloga potrebno je da se prijavite. Postoje dva načina da se prijavite. Jedan je preko glavne strane www.blog.rs. U gornjem desnom uglu ukucajte Vaše korisničko ime i lozinku i pritisnite dugme Prijava.

Drugi način je da pristupite administrativnom delu pod Vašim domenom na adresi http://korisnicko_ime.blog.rs/admin.php i takođe se prijavite sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom. Unošenjem ispravnog korisničkog imena i lozinke dolazite do administrativnog dela Vašeg bloga.

Odjavljivanje

Klikom na opciju Odjavi se u administrativnom meniju Vašeg bloga, odjavljujete se iz administrativnog dela i prelazite na matičnu stranu Blog.rs servisa.