Administrativni meni – Resurs centar

Klikom na opciju Resurs centar u administrativnom meniju odlazite na stranu koja se odnosi na dodavanje i manipulaciju Vašim resursima. Resursi su fajlovi koje možete iskoristiti u kreiranju Vašeg bloga (npr. slike).

Resurs centar – Novi resurs

Ovde možete dodati novi resurs (fajl) u Vaše resurse. Klikom na dugme iza polja Datoteka otvoriće Vam se prozor u kome možete odabrati željeni fajl sa Vešeg diska. Kada odaberete željeni fajl i ukucate opis resursa, potrebno je odabrati album u koji će željeni fajl biti smešten. Klikom na opciju Dodaj šaljete željeni fajl u Vaše resurse na blogu, odakle ga posle možete upotrebiti u Vašim člancima.

Resurs centar – Novi Album

Ovde definišete albume u koje ćete smeštati resurse. Ukucavanjem imena i opisa i klikom na dugme Dodaj dodajete album. Principi je isti kao kod strukture direktorijuma na hard disku vašeg PC-a. Takođe, imate i opciju sa kojom možete birati da li će album biti javno vidljiv na Vašem blogu.

Resurs centar – Resursi

Ovde vršite manipulaciju Vašim resursima. Možete koristiti pretragu po željenom kriterijumu da biste pronašli određeni resurs. U dnu strane možete videti status vaših resursa, tj. koliko ukupno zauzimaju memorije i koliko imate memorije na raspolaganju (Kvota). Klikom na slićicu fascikle možete i vizuelno pregledati željene resurse.